Skolorientering

Ansvarar för att erbjuda skolorna i Kungälv undervisning i orientering. Sammankallande står överst.

Kjell Sjunnesson
Kjell Sjunnesson

Lisbeth Olsson
Lisbeth Olsson

Bertil Qvick
Bertil Qvick

Ulla-Britt Ordasi
Ulla-Britt Ordasi

Leif Andersson
Leif Andersson