Kompassriktning

Om terrängen är otydlig och man inte har så mycket att läsa på vad gäller höjder, stigar och andra detaljer i skogen, kan det vara svårt att hålla riktningen och att man därför kommer snett. I de fallen kan det vara bra att ta kompassen till hjälp och ta ut en kompassriktning.

Med en kompassriktning får du den rakaste vägen mellan två punkter. För att kunna ta ut en kompassriktning måste du först veta exakt var du är, annars kommer du inte komma till den punkt du tänkt dig.

Så här tar du ut en kompassriktning med de olika kompasstyperna.

Linjalkompass

 

Kompasskurs linjalkompass

Tumkompass

 

Kompasskurs tumkompass

 

Ett tips när man skall ta sig fram efter att ha tagit ut en kompassriktning är att hela tiden ta sikte på ett träd som ligger i riktningen. Välj ett så långt bort som möjligt och spring till det, sen väljer du ett nytt tills dess att du kommer fram till ditt mål. Genom att göra delmål längsmed vägen minimerar du risken att vika av från din riktning.

Film om kompassriktning