Styrelsen

Kungälvs OKs styrelse. Ordförande står överst.

Cecilia Groth
Cecilia Groth
Ordförande

Ordförande i Kungälvs OK

Eva Nilsson
Eva Nilsson
Kassör

Stefan Johansson
Stefan Johansson

Clas-Martin Lundborg
Clas-Martin Lundborg

Olof Björkman
Olof Björkman
Informationsansvarig

Styrelseledamot, hemsideansvarig och ungdomsledare.

Lisa Börnstedt
Lisa Börnstedt

Martin Ekdala
Martin Ekdala

Johan Kensby
Johan Kensby