Kartan

Kartan är en förminskad bild av verkligheten sett uppifrån, hur mycket den är förminskad beror på vilken skala den har. Kartan som man använder när man orienterar är speciellt utformad för orientering och är mycket mer detaljerad än kartor man finner på bland annat Eniro. Se jämförelse nedan.

 

kartjämförelse

 

Då en orienteringskarta är mycket mer detaljerad än vad man kanske är van vid, kräver det givetvis mer av en för att kunna tyda den. Det finns en mängd olika karttecken för att kunna återge allt man kan hitta i en skog. Det och lite till kommer vi behandla under detta kapitel.