Poängpromenad

Varje månad under vår, höst och vinter arrangerar Kungälvs OK en poängpromenad i Fontin. Till det behövs klubbmedlemmar som hjälps åt att arrangera. Se nedanstående dokument för information.

Dokument:

Bemanningslista 2024

Instruktioner 2023-2024

Årsprogram 2023-2024