Vit bana

Vit bana går i stort sett uteslutande fram längs olika typar av ledstänger. På vitbana prövas deltagarnas förmåga att orientera utefter lite mindre tydliga ledstänger. Nya moment på vit bana är att enkla vägvalsproblem förekommer liksom att gena och snedda över öppen mark. En vit bana ska även innehålla moment från grön bana.

En vit bana innehåller fyra nya orienteringsmoment. Dessa är:

Enbart längdbedömning, enkla ledstänger.

exempel_vit_1

Svårare ledstångssorientering.

exempel_vit_3

Kontroll vid sidan av ledstången.

exempel_vit_2

Gena över öppet område mot säker uppfångare.

exempel_vit_4

 

Klasser som har denna svårighetsnivå: U2, H/D10, H/D12 Kort, Öppen Motion 1, Öppen Motion 2.

Källa: Orientering.se