Informationskommittén

Ansvarar för hemsidan, sociala medier, medlemsregistret och allt informationsmaterial.

Sven-Olof Pålsson
Sven-Olof Pålsson

Jesper Jansson
Jesper Jansson