Poängpromenadskommittén

Ansvarar för den månatliga poängpromenaden i Fontin. Sammankallande står överst.

Teres Zachrisson
Teres Zachrisson

Christian Stiernstedt
Christian Stiernstedt

Ulrika Linge
Ulrika Linge