Orienteringsbanan

Skärm

När du springer orientering har du en bana inritad på kartan. Uppgiften är att ta sig mellan kontrollerna i rätt ordning. Du väljer själv din väg till kontrollerna och målet är att hitta den snabbaste vägen.
 
En orienteringsbana är uppbyggd enligt följande: startpunkten är ritad som en triangel, kontrollerna är enkla ringar och målet är en dubbelring. Varje kontroll är numrerad enligt den ordning du skall ta dem i. Kontrollen markeras i terrängen med en orange-vit så kallad skärm.
 
För att bevisa att man besökt alla kontroller "stämplar" man vid kontrollen genom att registrera sin närvaro i ett chip man har på fingret och efter målgång kontrolleras att alla stämplar finns i chipet.
 
Kartpåtryck