Kartkommittén

Kartkommittén ansvarar för såväl framtagning som underhåll av Kungälvs OK:s orienteringskartor. Förutom att ta fram bra tävlingskartor försöker klubben med hjälp av kartkommittén även ta tillvara skolornas behov av orienteringskartor i deras närområden.

Kungälvs OK säljer kartor till allmänheten till självkostnadspris. Se vilka kartor som är tillgängliga under Kartor till försäljning.

Vid frågor kontakta oss via e-post. Adressen når samtliga medlemmar i kommittén.

Medlemmar listas nedan. Sammankallande överst.

Martin Ekdala
Martin Ekdala

Rikard Nilsson
Rikard Nilsson

Johan Forssten
Johan Forssten

Lars Östling
Lars Östling

Stefan L Johansson
Stefan L Johansson