Vägval

Som vi tidigare varit inne på går orientering ut på att hitta den snabbaste vägen runt en bana. Den snabbaste vägen behöver inte alltid betyda den kortaste vägen. När man står ute i skogen och skall inleda att ta sig från en kontroll till nästa så står man därför inför ett vägval. Utgångspunkten till sitt val är två grundprinciper:

  1. Det skall bli lätt att ta kontrollen när man kommer fram till ringen.
    - Kan jag förlänga eller förstora kontrollen?
    - Var är attackpunkten?
  2. Det skall gå snabbt och lätt att ta sig fram till attackpunkten.
    - Vilka ledstänger kan jag nyttja för att ta mig fram?
    - Kan jag förenkla kartbilden på vägen dit?

Vi tar ett exempel:  

vägval_sträcka


Vi skall ta oss från kontroll 1 till kontroll 2, här en koja. Här är givetvis det kortaste vägvalet att springa rakt på, dvs längsmed det rosa strecket. Men vi skall hitta det snabbaste vägvalet och ser man till terrängen så är det mycket gröna partier, dvs svårsprungna, vi kommer behöva ta oss igenom om vi väljer att springa rakt på. Med andra ord är inte det alternativet särskilt snabbt och vi behöver titta efter andra alternativ.

vägval_alternativ

 

Studerar vi sträckan så ser vi att det går två större stigar fram till i närheten av kontrollen. Bägge ser bra ut som vägvalsalternativ, där den vänstra stigen (det blåa alternativet) går mer rakt än den högra (det gröna alternativet) och är därmed lite kortare.

Så just nu ser det blåa alternativet mest lovande ut. Men innan vi bestämmer oss skall vi ta en titt på vad vi kommer möta när vi väl skall ta kontrollen.

 vägval_närbild

 

Det blåa alternativet såg bra ut till en början, men när vi närmar oss kontrollen så får man då ta sig igenom ett längre parti av tät skog. Det innebär att avslutningen kommer gå långsamt och med tanke på att det ofta är svårt att hålla riktningen i ett tätt grönområde gör det att vi riskerar att komma snett och bomma kontrollen.

Det gröna alternativet har däremot en bra avslutning, det är öppen skog och man kommer kunna se kojan tidigt. En bra attackpunkt är där kraftledningen går över elljusspåret. Det är förvisso lite längre än det blåa alternativet, men det man förlorar i tid där kommer man ta igen på den snabba avslutningen. Det kan dock löna sig att ta genvägen längsmed kraftledningen (det röda alternativet) för att få vägvalet lite kortare, men det är helt beroende på hur löpbarheten ser ut under kraftledningen så det beslutet kan man ta när man kommer fram dit.


Så sammanfattningsvis är det viktigt att vara förutseende när man utser sitt vägval så man inte åker på några negativa överraskningar längre fram på sträckan. Börja därför alltid med att hitta en bra attackpunkt så du får en lätt ingång till kontrollen och jobba dig sedan bakåt för att bestämma vilken väg du skall ta. Precis som om du skulle lösa denna labyrinten. Man börjar vid skärmen och jobbar sig bakåt för att komma fram till vilken av de tre vägarna man ska ta. Så gör du även i skogen.

Filmer om vägval: