Orange / Röd bana

Orange bana kan gå i skog utan de ledstänger som hela tiden funnits som stöd för de tidigare banorna. På orange/röd bana prövas deltagarnas förmåga att ta hjälp av kurvbilden och andra tydliga terrängföremål för att lösa orienteringsproblemen. Nya moment på orange/röd bana är svårare kurvbildsorientering och avståndsbedömning. En orange/röd bana ska även innehålla moment från de tidigare nivåerna.

Skillnaden mellan orange och röd bana är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska undvikas på orange bana.

En orange/röd bana innehåller fyra nya orienteringsmoment. Dessa är:

Bedömning av längd, framkomlighet
och säkerhet, hållpunkter
exempel_orangeröd_1

Grovorientering över tydliga hållpunkter
mot tydlig uppfångare
exempel_orangeröd_1

Kontrolltagning i tydlig kurvbild
med tydlig uppfångare
exempel_orangeröd_1

Grovorientering i enkel kurvbild
exempel_orangeröd_1

 

Klasser som har orange svårighetsgrad: H/D14, H/D16 Kort, Öppen Motion 5
Klasser som har röd svårighetsgrad: Öppen Motion 6

Källa: Orientering.se