Svårighetsnivåer

Som vi varit inne på tidigare är orientering en idrott där alla kan delta. Oavsett vilka färdigheter eller kondition man har så skall det finnas en bana som passar just dig.

Därför har man delat in banorna i olika svårighetsnivåer, där varje nivå symboliseras av en färg.

Grön Grön bana. Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.
Vit Vit bana. Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten eller en tydlig höjd.
Gul Gul bana. Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid jämfört med att springa runt.
Orange Orange bana. Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar), höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas att läsa in sig på på kartan.
Röd Röd bana. Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.
Violett Violett bana. Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör det kontrolltagningen säkrare.
Blå Blå bana. Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.
Svart Svart bana. Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

 

På denna avdelnings undersidor kommer vi redogöra för varje färgs nivå lite närmare.

Källa: Orientering.se