Kompassen

Kompassen är ett ovärderligt hjälpmedel för orienteraren. Det är ett instrument som ger rätt väderstreck och som därigenom hjälper till att passa kartan så den är rättvänd i förhållande till verkligheten. Dessutom kan man med hjälp av kompassen ta ut riktningen till en bestämd punkt och därigenom få den exakta kursen man ska följa för att hamna rätt.

De två vanligaste varianterna av kompasser som används är linjalkompass och tumkompass. Man väljer typ av kompass helt efter tycke och smak, men de som vill kunna ta noggranna kompassriktningar brukar vanligtvis välja att använda linjalkompass. Tumkompassen kräver en mer skicklig orienterare då det är mer utav ett verktyg för att hålla kartan rätt passad än för att göra kompassriktningar.

Använder man linjalkompass brukar man ha kartan i ena handen och kompassen i den andra. När det gäller tumkompasser har man i regel kartan och kompassen i samma hand.

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för kompassens olika funktioner.