Tävlingskommittén

Tävlingskommittén tar huvudansvaret för alla officiella tävlingsarrangemang.

Nedanstående är medlemmar i kommittén. Sammankallande står överst.

Stefan Johansson
Stefan Johansson

Erik Aderstedt
Erik Aderstedt

Staffan Asplund
Staffan Asplund

Linda Rösen
Linda Rösen