Klubbkläder

Ansvar för framtagning av klubbkläder, dialog med leverantörer samt lagerhållning av nuvarande sortiment.

Cecilia Groth
Cecilia Groth
Ordförande

Ordförande i Kungälvs OK