Violett bana

Violett bana ligger mellan medelsvåra och svåra banor och ibland skiljer det ganska lite mellan en orange/röd och violett bana eller en violett bana och en blå/svart bana. På violett bana prövas deltagarnas förmåga att planera sträckan och avväga snabbhet mot säkerhet, att ta kontroller utan tydliga uppfångare, att använda rätt teknik vid rätt tillfälle och kontrolltagning i detaljfattig terräng. Mycket fysiskt krävande terräng undviks dock för violett bana.

En violett bana innehåller två nya orienteringsmoment. Dessa är: 

Kontrolltagning utan tydlig uppfångare
exempel_violett_1
Kontrolltagning i detaljfattig terräng
exempel_violett_1

 

Klasser som har denna svårighetsnivå: H/D16, H/D17 Kort

Källa: Orientering.se