O-Ringen 2026 i Göteborg

O-Ringen planeras arrangeras i Göteborg 2026. Kungälvs OK har representant hos GOF för planering.

Stefan L Johansson
Stefan L Johansson