Skala och meridianer

Skala

Kartan är en förminskad bild av verkligheten. Hur mycket kartan är förminskad framgår av skalan som finns angiven på alla kartor.

Skalan 1:5000 innebär att terrängen blivit förminskad 5000 gånger. Allt har blivit 5000 gånger mindre än verkligheten. Det gör att 1 mm på kartan motsvaras av 5000 mm = 5 meter i verkligheten. 

Skala

En enkel minnesregel: Stryk de tre sista nollorna i skalan, som i ovanstående exempel, så får man 1 mm på kartan översatt till antal meter i verkligheten.

I orientering är den vanligaste skalan 1:10000 eller 1:7500 som innebär att 1 mm är 10 meter eller 7,5 meter i verkligheten och 1 cm på kartan blir följdaktligen 100 respektive 75 meter i verkligheten.

Meridianer

På alla kartor finns det meridianer inritade. Det är svarta linjer som alltid går i en nord-sydlig riktning. Meridianer används när man ska passa kartan.

Skala ekvidistans meridianer