Gul bana

På gul bana får deltagarna för första gången lämna ledstängerna. Det kräver kunskap i att orientera med hjälp av andra terrängföremål än ledstänger. Det kräver också kunskap att hålla rätt riktning i skogen. De ledstänger som använts på de två tidigare nivåerna finns fortfarande kvar som en trygghet.

Nya moment på gul bana är att lite svårare vägvalsproblem förekommer liksom att deltagarna ska kunna använda sig av enkel kurvbild för att orientera. En gul bana ska även innehålla moment från grön och vit bana.

En gul bana innehåller fem nya orienteringsmoment. Dessa är:

Bedömning av längd och löpbarhet.exempel_gul_1 

Gena mot säker uppfångare.
exempel_gul_1
Lätt grovorientering mot säker uppfångare.
exempel_gul_1
Lätt kurvbildsorientering.
exempel_gul_1
Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare.
exempel_gul_1

Klasser som har denna svårighetsgrad: H/D12, H/D14 Kort, Öppen Motion 3, Öppen Motion 4.

Källa: Orientering.se