Passa kartan

Inledning

När man ska använda kartan, läsa den, så måste man alltid börja med att passa kartan. Det innebär att kartan och terrängen alltid stämmer överens. Kartan kan alltså ibland komma upp och ner. Det är på samma sätt med kartan som med en pusselbit. Den passar bara på ett sätt.

Skulle man försöka sig på att orientera med en karta som inte är rätt passad är det lätt att man kommer fel, då det är svårt att i huvudet korrigera kartans avvikelser gentemot verkligheten vad gäller höger och vänster. Framförallt om man springer och är lite trött.

Passa kartan efter terrängen 

Det finns två sätt att passa kartan. Det första är att se till terrängen och passa in kartan därefter. Det kan vara en stig, väg, kraftledning eller annat större föremål man använder som mall för att vrida kartan rätt.

I bilden nedan är kartan vi har i händerna passad till terrängen. Föremål till höger om vägen, stenen och det halvöppna området, ligger till höger på kartan. De båda husen till vänster om vägen ligger också till vänster på kartan.

Passa kartan efter naturen


Passa kartan efter kompass

Att passa kartan efter terrängen kan vara lite lurigt ibland då det inte alltid finns något konkret att passa kartan efter. Dessutom finns det utrymme för att göra misstag när man skall jämföra terrängen och få kartan att passa därefter. En betydligt säkrare metod att passa kartan är att använda kompass. Det finns flera märken som indikerar åt vilket som är norr på kartan och du vrider kartan tills dessa märken pekar åt samma håll som kompassnålen. 

 

Passa Kartan Efter Kompass