Orienteringsteknik

När du orienterar gäller det att vara metodisk så man får in en rutin i hur man går tillväga för att planera sin rutt längsmed banan. Det finns lite olika metoder man kan ta till för att göra sin väg i skogen så lätt som möjligt och för att undvika onödiga och tidskrävande misstag.

Under den här avdelningen kommer vi gå igenom lite olika tekniker för att hitta kontrollerna smidigt.