Kompassens delar

Så här är kompasser uppbyggda. Linjalkompass är överst och därunder tumkompass. Det finns avvikelser från nedanstående bilder beroende på fabrikat och modell, men i stort består de av dessa komponenter.

kompassensdelar

Notera att det finns lite olika varianter av tumkompasser. Den som är återgiven ovan har fast kompasshus och en färgskala istället för gradtal. De flesta tumkompasser har fasta kompasshus, men det finns sådana med vridbara kompasshus.

Färgskalan med prickar runt kanten på kompasshuset är ett hjälpmedel för att hålla riktningen. När man fastställt åt vilket håll man vill springa kan man notera i vilket fält kompassnålen står i och sedan se till att den håller sig kvar där, dvs att man håller samma riktning. Det finns tumkompasser utan färgskalan för de som föredrar det.