Blå / Svart bana

Blå och svart bana är den svåraste bantypen. I princip finns det inga begränsningar för hur svår en bana på den här nivån kan vara. På den här nivån ska löparen prövas på alla kunskaper och färdigheter. Förutom de rent orienteringstekniska kunskaperna ställs också höga krav på taktiskt tänkande och förmågan att kunna använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Mycket fysiskt krävande terräng ska dock undvikas på blå bana.

En blå/svart bana innehåller tre nya orienteringsmoment. Dessa är:

Svår vägvalsbedömning
exempel_blåsvart_1

Grov orientering i svår kurvbild, skarpskuren
terräng och svåra sluttningar

exempel_blåsvart_1

exempel_blåsvart_1

Klasser som har blå svårighetsnivå: H/D70, H/D75, H/D80, H/D85, H/D90, H/D95, Öppen Motion 7

Klasser som har svart svårighetsnivå: H/D18, H/D18 Elit, H/D20, H/D20 Elit, H/D21 Kort, H/D21, H/D21 Elit, H/D35, H/D40, H/D45, H/D50, H/D55, H/D60, H/D65, Öppen Motion 8, Öppen Motion 9 

Källa: Orientering.se