Klubbstugekommittén

Ansvarar för underhållet av vår klubbstuga i Fontin. Sammankallande står överst.

Hans Nilsson
Hans Nilsson

Susanne Granäng
Susanne Granäng

Teres Zachrisson
Teres Zachrisson