Att vara medlem

Att vara medlem i Kungälvs OK innebär både rättigheter som skyldigheter. Då klubben är en ideell förening förväntas man ställa upp

Årsavgifter

Ungdom född 2018 - 2023 0 kr
Ungdom född 2003 - 2017 300 kr
Vuxen född   - 2002 500 kr
Familj inklusive ungdom  född   - 2003 1200 kr
Stödjande medlem         150 kr

 

Enligt beslut på årsmötet i mars betalar vuxna sin startavgift för alla tävlingar minus en årsrabatt på 1000 kr. Övriga ordinarie medlemmar har tävlingsavgifter kostnadsfria under vår och höstsäsong. 

Försäkring

Som medlem i Kungälvs OK eller annan orienteringsklubb som ingår i Svenska Orienteringsförbundet är du försäkrad hos Folksam på träning och tävling ifall du skulle skada dig. Läs mer här.

 

Läs mer om hur det är att vara medlem i Kungälvs OK

Länk till medlemsansökan

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Kontakta oss på hemsidan@kungalvsok.se om du vill ha en kopia av våra integritetspolicy och annat rörande personupgifter.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).