Orientering

Lathund_foton_01

Orientering handlar om att finna din väg genom okänd mark med hjälp av en karta. Sporten har en mycket stor spännvidd: alltifrån en familjeidrott till en tuff och hård elitidrott. Den åldersindelning (klasser) man använder sig av sträcker sig från 10 års ålder upp till 90-årsklasser. För den som inte vill tävla finns det motionsklasser, där man väljer en bana utifrån olika svårighetsnivåer och längd. Kortfattat är orientering är en sport där alla i familjen kan delta på sina egna villkor.
 

Under detta kapitel kommer vi redogöra för alla moment som ingår i orientering. Du kommer få en inblick i orienteringsteknik, vilken utrustning du kan tänkas behöva och hur en orienteringstävling går till.