Kartans färger och tecken

Kartans färger

En orienteringskarta består av sju olika färgkategorier.
 
Allt som är vitt är vanlig skog.
Allt som är gult är öppnare än vanlig skog, ju gulare desto öppnare.
Allt som är grönt är tätare än vanlig skog, ju grönare desto tätare.
Allt som är blått har med vatten att göra. Svart kant runtom betyder att man inte kan passera det.
Nästan allt som är brunt har med höjdskillnader att göra, upp eller ner. Asfalterade vägar/ytor är också bruna.
Allt som är markerat med en olivgrön färg är tomtmark och förbjudet område.
Allt som är svart har människan skapat men även stenar och stup är svarta.

 

Kartans tecken

Det finns en mängd olika karttecken och det är kanske lite utav en utmaning att lära sig precis alla, men några tecken är betydligt vanligare än andra och har man lärt sig dem så kommer man rätt så långt. Börja med några av dessa och fyll sen på din kunskap om resten allteftersom.
 

Film om kartans färger och teckenÖvning: På vilka karttecken sitter kontrollerna?

Övning

Visa rätt svar.