Klassindelning, banlängder och dess svårighetsgrader

På orienteringstävlingar så delas löparna in i olika klasser. Tävlingsklasserna är baserade på löparnas ålder, där siffran står för maxålder i klasserna upptill 21 år och minimiåldern i klasserna över 35 år. H står för herrklass och D för damklass. Exempel: I klassen H16 får herrar som är max 16 år delta och i klassen D40 får damer som är minst 40 år delta.

Motionsbanorna får vem som helst springa oavsett ålder och kön.

Läs mer om klassindelning på orientering.se.