Grön bana

Grön bana är den allra enklaste orienteringsbanan. På grön bana prövas deltagarnas förmåga att förstå vad en karta är, känna till de vanligaste karttecknen och orientera utmed tydliga ledstänger.

En grön bana innehåller tre olika orienteringsmoment, vilka är: 

Lätt ledstångsorientering, given riktning.

exempel_grön_1

Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan.

exempel_grön_3

Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll.

exempel_grön_2

Klasser som har denna svårighetsnivå: Inskolning, U1.
 

Källa: Orientering.se