Förstora och förlänga

Förstora

Ofta har man små objekt i skogen som kontrollpunkt, exempelvis stenar, gropar, höjdpunkter och dylikt. För att hitta dessa kräver det att man kommer väldigt nära dem och det kan vara lurigt om man kommer från ett långt håll att hålla riktningen i skogen så man inte kommer snett. Därför brukar man i dessa fallen försöka hitta något större objekt i närheten av kontrollen som är lättare att hitta och utifrån detta sedan söka sig till kontrollen. Man talar om att förstora kontrollen.

Här skall vi ta oss till kontroll 2. Jag har skurit ner kartan för att visa min poäng.

Svår stenKontrollpunkten är en sten, tillsynes helt ensam in skogen. Det är en ganska lång bit att gå från vägen mot stenen och risken för att vi går lite snett och råkar gå förbi stenen utan att se den är ganska överhängande. Vi behöver försöka göra vägen till kontrollen lite lättare. Därför tittar vi lite runtomkring kontrollen.

 

Förstorad_kontroll

 

Vi vidgar våra vyer lite och ser att det går en stenmur en liten bit ifrån kontrollen. En stenmur är betydligt bredare än en sten, vilket gör att det är väldigt lätt att träffa den även om vi skulle råka gå en aning snett. Vi väljer därför att medvetet vika av åt höger från vägen för att kunna stoppas av stenmuren och följa den sedan mot kontrollen, vilket gör att vi har lättare att hitta kontrollen.

Man skulle kunna säga att istället för att ha en liten sten ute i skogen som kontrollpunkt väljer vi istället att leta efter en lång stenmur. Vi har helt enkelt förstorat kontrollen.

Fler exempel på att förstora en kontroll:

 

Förlänga

En annan ganska snarlik metod för att göra kontrolltagningen lite enklare är att förlänga kontrollen. Om kontrollen ligger i direkt anslutning till exempelvis ett höjdparti, sankmark eller liknande kan man medvetet sikta mot detta objekt för att sedan använda det som ledstång för att komma till kontrollen. Att sikta mot större objekt kräver inte lika noggrann kartläsning som att försöka träffa små, vilket är som vi redan vet tidsbesparande.

Exempel på förstora och förlänga.

förstora_förlänga_exempel

Läs mer om förlänga här.