Attackpunkt

När man kommit nästan hela vägen fram längs med en kontrollsträcka och skall försöka hitta kontrollen måste man först veta exakt var man är. Därför är det bra att först utse en s.k. attackpunkt, även kallad "sista säkra". Statistiskt sett görs de allra flesta misstagen inne i ringen, så genom att göra ingången mot kontrollen så enkel som möjligt minimerar man risken för att behöva leta efter den.

När du kommit till din valda attackpunkt och det är dags för att gå in mot kontrollen är det noggrann orientering och långsamt tempo så du hinner med att se alla detaljer i skogen som gäller. Var extra noga med din riktning så du inte går snett.

En lämplig attackpunkt skall leva upp till följande kriterier:

  • Det skall vara ett tydligt föremål i terrängen man inte kan ta miste på.
  • Det skall vara lätt att hitta till.
  • Det skall vara lätt att hitta kontrollen utifrån attackpunkten.

Attackpunkt_exempel

Attackpunkt hänger tätt ihop med hållpunkter som vi kommer avhandla i nästa avsnitt.