Kontrollbeskrivningar

Kontrollbeskrivningar (kallas även kontrolldefinitioner) används som extra hjälp för att kunna hitta kontrollerna. Kontrollbeskrivningen ska ge en bättre bild av var kontrollen ska sitta, till exempel genom att visa om den är ovanför eller nedanför en brant eller vilken sida av ett kontrollföremål kontrollen sitter på. Det står också vilken kodsiffra en kontroll har, vilket är kanske den viktigaste informationen. Mer om det nedan.

Beskrivningarna är tryckta i kartan, men man kan även få dem som en lös lapp vid tävlingar. Dessa sätter man i ett speciellt fodral man har på armen så att definitionen blir mer lättillgänglig. Eftersom man i regel viker kartan när man springer, slipper man vika upp kartan för att läsa beskrivningen om man har den på armen istället.

En typisk kontrollbeskrivning är uppbyggd enligt följande exempel.
 

Kontrolldefinition med beskrivningar

 

Kontrollbeskrivningarnas symboler påminner i mångt och mycket om tecknen på kartan, men några undantag finns. Då beskrivningarna är tryckta i en färg, så skulle exempelvis sten (en svart prick) och en punkthöjd (en brun prick) ha sett likadana ut på kontrollbeskrivningen om man hållit fast vid deras respektive karttecken. Det har man löst så här:
 

Kontrollbeskrivning, sten och punkthöjd


En mer utförlig beskrivning av kontrollbeskrivningarnas uppbyggnad, dess symboler och betydelse hittar du i denna PDF.

Kodsiffran

Man kan kanske tycka att kontrollbeskrivningarna är lite krångliga att tyda, då det ibland är helt andra symboler för terrängföremål på beskrivningen än hur de återges på kartan. Därför kan det vara bra att till en början fokusera på det som är absolut viktigast på kontrollbeskrivningen - kontrollens kodsiffra.

På en tävling kan det finnas upp mot 100 kontroller ute i skogen och du har kanske 10 av dem. Med andra ord är sannolikheten för att du hittar en annan kontroll än den du söker efter ganska hög. Därför har man infört att varje kontroll får en egen siffra så man vet att man kommit till rätt kontroll.

Om du tycker att kontrollbeskrivningar är krångliga så är kodsiffran det enda du verkligen måste hålla koll på. Resten lär du dig allteftersom du håller på.

Kodsiffra

Tolkning av en kontrollbeskrivning

Men om vi skall återgå till vårt exempel så kan just denna kontrollbeskrivning tolkas ungefär så här:

kontrolldefinitioner_betydelse